Funcionament

Crea el teu horari a la teva mida

Quotes flexibles que s’adapten a la teva disponibilitat i múltiples disciplines per provar-ne tantes com vulguis. Sense horaris fixos; pots canviar d’estil cada setmana, anul·lar o canviar la reserva sense problema.

Descobreix el benestar de forma transversal: no només al cos físic sinó mental, amb més nivells de concentració i alliberament d’estrès.

Amb les nostres disciplines treballaràs la flexibilitat i elasticitat, tonificació i enfortiment, el treball funcional específic, la mobilitat des d’una funció restaurativa per una millor higiene postural ; descomprimint la columna i controlant la respiració.

Fes-te el calendari a mida segons les classes mensuals que vulguis i afegeix-ne més o canvia de quota en qualsevol moment.

Vols fer una classe de prova? Reserva-la ja!

Normativa

 • Silenci
  • Als passadissos i saletes d'estar s'ha de parlar en veu baixa, recorda que ets en un centre de ioga on mantenir un ambient tranquil i no sorollós és primordial.
  • A les classes de ioga és important que estigueu practicant en silenci per treballar la concentració i la interiorització dels sentits, també evidentment per respecte als companys que també busquen aquest espai de silenci per poder treballar l'atenció interna.
 • Material
  • Per raons higièniques cal portar estoreta pròpia i netejar-la amb freqüència. Si véns a tastar o no tens estora pots llogar-ne un (2€) abans d'adquirir el propi, ja que n'hi ha de molts tipus, de diferents materials, grips, gruixos… (et podem aconsellar quin és el més adequat per a tu i per a tu pràctica, tot depèn de si ets de suar molt o no i també del tipus de pràctica que triïs).
  • Per a les pràctiques dinàmiques és molt recomanable portar una tovallola i una samarreta de recanvi si necessites.
  • No hi ha cap roba específica per practicar ioga o pilates. Roba còmoda que permeti executar bé els exercicis.
  • Guarda el material utilitzat al seu lloc un cop finalitzada la sessió.
  • Els danys i/o desperfectes ocasionats a la instal·lació i/o al material per causa d'un mal ús, comportaran la seva reposició i pot suposar la pèrdua del dret d'abonat.
 • Reserva de classes
  • Es pot reservar els 6 dies per avançat.
  • Si hi ha rebuts pendents, el sistema no deixa reserves.
  • Podeu anul·lar o canviar l'hora de les reserves des del vostre perfil a l'apartat "Les meves reserves".
  • Tens fins a una hora abans de la classe per poder-la anul·lar.
  • Important: les reserves compten com a classe assistida.
 • Accés a les classes
  • No es permet l'entrada ni la realització d'activitats adreçades als menors de 14 anys, excepte les programades per a aquesta franja d'edat.
  • Les activitats infantils són a partir de 4 anys.
  • No es pot entrar a la sala fins que no ho indiqui el professor corresponent. Cal esperar els llocs habilitats.
  • No es pot entrar a la sala fins que no ho indiqui el professor corresponent. Cal esperar els llocs habilitats.
  • És necessari ser puntual. Si arribes tard a classe de ioga no entris a la sala fins que hagin acabat la interiorització inicial, i quan entris fes-ho en silenci i calmadament.
  • Les activitats dirigides de sala es fan durant tot l'any a excepció de les reduccions horàries dels mesos estivals i festius.
  • Determinades activitats dirigides tenen limitació de capacitat. Els usuaris s'hauran d'informar dels procediments per a la reserva de places.
  • En cas de patir alguna malaltia cardiovascular, respiratòria, nerviosa, osteoarticular o altres, que pugui comportar un risc per a la salut, cal avisar el personal de recepció i el professor.
 • Recuperacions de classes
  • QUOTES: Les classes de les quotes s'han de fer durant el mes, per tant no són acumulables ni recuperables fora d'aquest.
  • ABONAMENTS: pagant un import de 10€ es pot ampliar 30 dies més la data de venciment.
  • No es pot fer recuperació de classes per cap tipus de malaltia ni lesió.
  • Es permetrà excepcions de recuperació d'una classe NOMÉS SI és culpa nostra (falta el professor, no es fa la classe quan toca, etc.)
 • Vestidors
  • Respecteu l'espai.
  • Està totalment prohibit menjar dins dels vestidors.
  • Els nens menors de 5 anys podran entrar al vestidor corresponent amb el pare o mare. A partir d'aquesta edat s'hauran de canviar sols als vestidors corresponents.
  • Les borses personals s'han de guardar als prestatges o taquilles, no deixar-les sobre els bancs dels vestidors perquè les persones que ho necessitin puguin asseure's per canviar-se.
  • No hi ha dutxes.
 • Taquilla
  • Només poden utilitzar aquest servei els abonats al centre.
  • El lloguer de taquilla comporta l’acceptació de la normativa d’ús de la mateixa.
  • El pagament es realitzarà a través de domiciliació bancària (o efectiu o targeta el primer període). Si voleu donar de baixa el servei ho heu de comunicar al servei d'atenció a l'abonat abans del dia 25 del mes en curs.
  • Si per qualsevol motiu un abonat vol rescindir aquest servei abans del termini contractat, no s’abonarà la diferencia.
  • L’abonat es l’únic responsable de la tanca i de l’estat de conservació de la taquilla. Qualsevol pèrdua o desperfectes ocasionats seran responsabilitat de l’abonat.
 • Objectes perduts
  • Eviteu portar objectes de valor a les instal·lacions. L'organització no es farà responsable dels objectes perduts, oblidats o sostrets ni serà responsable dels danys que es produeixin respecte dels objectes o béns dipositats pels usuaris a les taquilles.
 • Normes generals
  • No està permès fumar a cap espai de la instal·lació (Llei 42/2010, de 30 de desembre).
  • Queda expressament prohibida l'entrada d'animals a tot el recinte, a excepció dels gossos pigall.
  • L'organització es reserva el dret de modificar el programa d'activitats, el nombre de sessions i el contingut i l'horari.
  • A la recepció del centre, estan a disposició dels usuaris els fulls de suggeriments i/o reclamacions.
  • L'ús dels espais o serveis per part dels clients s'haurà de regir per les característiques del seu abonament o quota. Queda totalment prohibit accedir a les activitats de pagament sense abonar la quota, abonament, classe aïllada, classe de prova o classe particular. En cas contrari, pot suposar baixar l'abonament.
  • La direcció es reserva el dret d'admissió.
  • El no compliment d‟algun dels requisits d‟aquesta normativa pot suposar la suspensió temporal o permanent del dret d‟accés al Centre.
  • En cas de patir alguna malaltia cardiovascular, respiratòria, nerviosa, osteoarticular o altres, que pugui comportar un risc per a la salut, cal avisar el personal de recepció i el professor.
 • Pagament de la quota al centre
  El primer pagament és en efectiu (metàl·lic) o targeta al centre i altres mensualitats per domiciliació bancària.
  No es podrà accedir a les classes sense haver fet prèviament el pagament de la mensualitat.
  No es cobren mitges quotes o quotes proporcionals.
  Les quotes trimestrals, semestrals i anuals (que tenen descompte, i són econòmiques que les mensuals) s'han d'efectuar en efectiu al centre, no es domicilien.
 • Domiciliació bancària
  Els rebuts per domiciliació bancària es giraran a partir del dia 7 de cada mes. Només domiciliem les quotes mensuals.
  Les quotes trimestrals, semestrals i anuals (que tenen descompte, sent econòmiques que les mensuals) no es domiciliïn, s'han d'efectuar en efectiu al centre.
  Tot i sol·licitar la domiciliació bancària a l'hora de fer la inscripció, la matrícula i la primera quota s'ha de pagar en efectiu al centre o amb targeta de crèdit si es fa online. La quota quedarà ja domiciliada pel banc a partir del mes següent.
 • No assistència
  No assistir a les classes no eximeix del pagament.
  La quota es paga tots els mesos de l'any, excepte les classes infantils que van com el curs escolar i només es paga als mesos de curs, a l'estiu no hi ha classes. Classes d'adults sí que existeixen durant tots els mesos de l'any.
  Matrícula
  Matricula només es paga en inscriure's. No és anual. Només en cas de donar-se de baixa s'haurà de tornar a abonar en reinscriure's.
  Les ofertes amb descompte o matrícula gratuïta no s'aplicaran si la baixa ha estat fa menys de 3 mesos. Consultar promocions: https://www.ingravitt.com/promos/
  En cas de deixar de pagar un o més mesos i desitjar tornar si haurà de tornar a abonar la matrícula ja que es va considerar baixa.
  L'import de la matrícula no es torna en cas de baixa.
  IMPORTANT: si no podeu venir més avisans tramitant la baixa, l'aforament al centre és limitat i necessitem saber les places que s'alliberen.
 • Grups infantils
  Els cursos infantils que van per cursos escolars no han de pagar la matrícula cada any. Només en cas de no haver finalitzat el curs (baixa prèvia) o tenir rebuts pendents s'haurà de tornar a abonar.
 • Canvi de quota
  Els canvis de quota s'han de notificar abans del dia 25 del mes anterior; en cas contrari s'abonarà la quota corresponent.
  Un rebut tornat tindrà un recàrrec de 6€.
  Les normes són iguals per a tothom. No hi ha excepcions.
 • Baixa
  La baixa s'ha de notificar abans del dia 25 del mes anterior a la baixa, en cas contrari s'abonarà la quota corresponent.
  Un rebut tornat tindrà un recàrrec de 6€.
 • Tràmits administratius
  En el moment de la inscripció cal facilitar el DNI, i les dades del Banc o Caixa per domiciliar els rebuts si no es fa servir la modalitat de pagament anticipat.
  L'import de la quota d'inscripció i la matrícula, cal abonar-lo a recepció (o en línia a través del web www.ingravitt.com) per tramitar l'alta. Els pagaments següents es domiciliaran a l'entitat bancària facilitada per l'usuari, o per pagament anticipat abans de la primera classe del mes en curs.
  L'abonat podrà canviar de modalitat d'abonament i notificar el canvi de les vostres dades personals o bancàries sempre que ho comuniqueu per escrit a la recepció del centre o al correu info@ingravittt.com abans del dia 25 del mes en curs, les rebudes posteriorment seran tramitades durant el mes següent.
  Quan un abonat vulgui tramitar baixa definitiva del centre, ho haurà de fer per escrit a la recepció de la instal·lació o al mail info@ingravittt.com abans del dia 25 del mes en curs. En aquest cas, per recuperar la condició d'abonat caldrà tornar a abonar la matrícula.
  En cas que hi hagi una devolució de rebut per algun motiu aliè a l'organització, les despeses administratives seran a càrrec de l'abonat.
  Els rebuts impagats porten un recàrrec de 6€ per la nova tramitació administrativa.
 • Règim disciplinari
  Aquest centre està considerat com a espai de pública concurrència en què es necessiten unes normes de conducta regulades per un Règim Disciplinari. Aquest règim disciplinari és un document intern de gran utilitat que agilitza les actuacions disciplinàries i complementa les accions legals que qualsevol usuari o la mateixa entitat consideri oportú emprendre.
  Les infraccions a les normes de conducta seran:
  L'ús inadequat de les instal·lacions, el material o l'equipament esportiu que suposi una pertorbació rellevant de la convivència i l'afecte de manera greu, immediata i directa a la tranquil·litat oa l'exercici de drets legítims d'altres persones, o al desenvolupament normal d'activitats.
  Impedir l'ús de la instal·lació o qualsevol dels elements a altres usuaris.
  Impedir o obstruir greument el funcionament normal de la instal·lació.
  El deteriorament greu i rellevant d'equipaments, infraestructures, instal·lacions, elements o materials de la instal·lació esportiva.
  L'agressió física o verbal al personal de la instal·lació o altre usuari. La desobediència als empleats quan això pugui afectar la seguretat de les persones. Introduir-se a consciència a dependències del centre destinades al sexe contrari. Qualsevol robatori, furt o intent, ja sigui de qualsevol bé d'un usuari o de la instal·lació. La falsificació de documents o ús indegut de registres documentals. Exposar públicament i notòriament, sigui de manera escrita o verbal, falsedats que originin el desprestigi de l'entitat o dels seus usuaris.  L'incompliment de la normativa vigent sobre consum de tabac, alcohol i substàncies estupefaents.              1. SANCIONS
  La sanció corresponent a les infraccions serà la suspensió dels drets d'abonat.
  2. REPOSICIÓ I INDEMNITZACIÓ
  Amb independència de les sancions que es puguin imposar pels fets tipificats en aquest Règim Disciplinari, l'infractor està obligat a la restitució i la reposició dels béns en el seu estat anterior, amb la indemnització dels danys i perjudicis causats. RD Ed. Al maig 2013
  3.RESPONSABLES
  Seran responsables de les infraccions a aquest Reglament qui les cometi.
  Quan les actuacions constitutives d'infracció siguin comeses per diverses persones conjuntament, i no sigui possible determinar el grau de participació de cadascuna, respondran totes de forma solidària, d'acord amb allò establert a la legislació sobre procediment administratiu comú.
  4. PROCEDIMENT
  Davant d'una suposada infracció, l'actuació que cal seguir serà la següent:
  La Direcció del Centre lliurarà a lusuari un comunicat en què se li informarà de lexpedient disciplinari obert i del plec de càrrecs. Fins a la decisió de la sanció l'abonat no podrà fer ús de les instal·lacions.
  L'usuari podrà presentar per escrit les al·legacions i proposar els mitjans de prova que cregui oportuns en defensa dels seus drets. Disposa d‟un termini de 10 dies a partir de la data en què s‟envia aquest document.
  Realitzat el tràmit anterior la Direcció del Centre, en un termini màxim de 20 dies des de la recepció de les al·legacions, notifica a linteressat lacord pres.
 • Pagaments i devolucions
  PROCÉS DE COMPRA
  Hauràs d'emplenar un formulari amb les teves dades per inscriure't al curs, taller, abonament, masterclass que s'ofereixen a la nostra plataforma web, on estàs interessat. Un cop enviat el formulari, rebràs un correu electrònic de confirmació i número de compte per fer el pagament. Recomanem que comproveu les dades personals per evitar errors en la realització dels certificats que rebràs, al teu domicili, un cop acabat el curs de formació o altres tallers.
  PAGAMENT
  Actualment, tenim diverses opcions per fer el pagament: transferència bancària, efectiu i pagament amb targeta de crèdit.
  És important que, a l'hora de fer el pagament per transferència bancària o ingrés, indiquis la referència que t'hem facilitat i el nom complet.
  INCIDÈNCIES
  En el cas d'observar o patir alguna incidència del nostre producte o servei, preguem ens ho feu saber a la següent adreça: gestio@ingravitt.com. INGRAVITT treballarà per solucionar la incidència.
  CANVI DE TALLER, CURS, FORMACIÓ, ESDEVENIMENT, …
  No s'acceptaran canvis un cop finalitzada la matrícula o la inscripció.
  POLÍTICA DE DEVOLUCIONS
  Només s'admetrà la devolució dels diners del curs, taller, masterclass, abonament, entre d'altres, en el cas de l'anul·lació de l'activitat formativa per part d'INGRAVITT o en cas que algun dels professionals es posi malalt. L'import serà retornat a través del mateix mètode que es va fer el pagament o es canviarà per un altre servei o producte que el client pugui estar interessat.
  L'import de la paga i el senyal per reservar la plaça en formacions, cursos o tallers no és reemborsable.
  El client disposa de 14 dies naturals per sol·licitar la devolució del servei/producte comprat des del dia de la compra. Passat aquest període de temps, ja no s'acceptarà la devolució.
  DRET DE DESISTIMENT
  D'acord amb l'article 101, 97.1.i) i 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries , s'informa del dret de desistiment dels alumnes amb la matrícula finalitzada: hi ha 14 dies naturals per a l'exercici d'aquest dret, sense necessitat de justificar la decisió i sense cap penalització, mitjançant el nostre formulari de desistiment.
  El desistiment consisteix en l'anul·lació total amb dret a devolució de l'import total, sempre que se sol·licite en els catorze dies naturals després de la formalització.
 • Si exerceixes el teu dret de desistiment de qualsevol dels cursos, tallers, abonaments, o masterclass, INGRAVITT procedirà a la devolució, en el termini màxim de catorze (14) dies naturals, del pagament que hagis efectuat, a comptar de la data en què acceptem la sol·licitud.
  COMPETÈNCIES JUDICIALS
  Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari.
 • CONTACTE
  Podeu contactar amb nosaltres a través del correu electrònic: gestio@ingravitt.com

Posa't en contacte amb nosaltres

Funcionament

Funcionament

Funcionament

Funcionament

Funcionament

Funcionament

Funcionament

Funcionament

Funcionament

Funcionament